Product

terug naar productenoverzicht

Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld

De maatschappij verlangt steeds meer van de leraar. Leraren zijn in de eerste plaats pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk expert. Maar er zijn ook geluiden dat zij onderwijsontwikkelaar of veranderkundige moeten zijn of bijvoorbeeld weten hoe zij effectief samenwerken met collega’s om leerlingen en studenten goed te begeleiden. Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld is aanleiding voor het expeditieteam om onderzoek te doen.

Dilemma’s rond veranderend beroepsbeeld vormen het decor waarbinnen wij gaan onderzoeken welke keuzes actoren maken en hoe sprake is van (beleving van) adaptief vermogen. In het eerste jaar zijn drie dilemma’s rond veranderend beroepsbeeld verkend:

  1. Professionaliteit van de individuele leraar versus teamprofessionaliteit (micro-mesoniveau)
  2. Individuele beroepsidentiteit versus collectief beroepsbeeld (micro-macroniveau)
  3. Breed opleiden tot leraarschap versus maatwerktrajecten (meso-macroniveau).

In de volgende rapportages lees je de opbrengsten:

Meer leren over adaptief vermogen? Bekijk deze pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl