Product

terug naar productenoverzicht

Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld

Vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld

De maatschappij verlangt steeds meer van de leraar. Leraren zijn in de eerste plaats pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk expert. Maar er zijn ook geluiden dat zij onderwijsontwikkelaar of veranderkundige moeten zijn of bijvoorbeeld weten hoe zij effectief samenwerken met collega’s om leerlingen en studenten goed te begeleiden. Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld is aanleiding voor het expeditieteam om onderzoek te doen. Bekijk nu schets van het vraagstuk veranderend beroepsbeeld dat is gebaseerd op bronnenonderzoek.

Veelzijdige leraren

We hebben in de maatschappij een veelzijdig beeld van leraren en wat zij moeten kunnen en kennen (https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/). Leraren hebben veel taken en verantwoordelijkheden, dat leidt volgens sommige leraren tot versnippering in hun dagelijkse werk. Zo kan het voorkomen dat een leraar het ene moment bezig is met het afronden van een gesprek met een leerling, het andere moment een ouder mailt, daarna snel doorgaat naar overleg met collega’s over de voorbereiding van de werkweek, om aansluitend nog de toets in elkaar te zetten die de leerlingen volgende week krijgen. Het is een gevarieerde baan.

Dit vraagt om strategisch HRM-beleid

Scholen en besturen willen hierop aanhaken door strategisch HRM-beleid op te zetten, dat recht doet aan de variatie aan taken en verantwoordelijkheden. Leraren krijgen uren en budget om te werken aan hun professionele ontwikkeling, maar ze hebben of nemen daar niet altijd de tijd voor. Ontwikkeltijd is een schaars goed voor leraren, omdat ze relatief veel tijd aan onderwijs geven besteden en aan omringende taken zoals verantwoording afleggen. Hoe richt je je takenbeleid zo in dat individuele leraren en het team als geheel zich verder professionaliseren?

Aanpassingen in lerarenopleidingen

Van lerarenopleidingen wordt verwacht dat zij kwaliteit leveren in het opleiden van nieuwe leraren. Maar aan welke verwachtingen moet de nieuwe leraar voldoen? Opleidingen verkennen trajecten die opleiden tot breed inzetbare leraren, die bijvoorbeeld kunnen werken in de bovenbouw van het basisonderwijs én de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Opleidingen zoeken tegelijk ook naar maatwerktrajecten, want sommige mensen die leraar willen worden, nemen jarenlange ervaring en expertise mee uit een eerdere baan in een andere sector.

Drie dilemma’s

In het eerste jaar verkennen we de volgende drie dilemma’s rond veranderend beroepsbeeld:

  1. Professionaliteit van de individuele leraar versus teamprofessionaliteit (micro-mesoniveau)
  2. Individuele beroepsidentiteit versus collectief beroepsbeeld (micro-macroniveau)
  3. Breed opleiden tot leraarschap versus maatwerktrajecten (meso-macroniveau).

Door meer zicht te krijgen op deze drie dilemma’s, krijgen we ook beter in kaart hoe het adaptief vermogen eruit ziet in de context van deze dilemma’s. De dilemma’s rond veranderend beroepsbeeld vormen het decor waarbinnen wij gaan onderzoeken welke keuzes actoren maken en hoe sprake is van (beleving van) adaptief vermogen.

Meer leren over adaptief vermogen? Bekijk deze pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

info@expeditielerarenagenda.nl