Product

terug naar productenoverzicht

Reflectie vragen over taken en rollen van leraren

Het Expeditieteam is in april 2020 gestart met het project ‘Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap’. Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld is aanleiding voor het Expeditieteam om onderzoek te doen naar adaptief vermogen.

Tijdens een stakeholdersbijeenkomst is gesproken met leraren, schoolleiders of lerarenopleiders in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die wel eens aanlopen tegen het veranderend beroepsbeeld. Doel van de bijeenkomst was met onderwijsprofessionals te verkennen welke dilemma’s zij tegenkomen in het beroep en hoe zij met dit soort dilemma’s omgaan.

Dit heeft geleid tot een verzameling van ervaringen van stakeholders met dilemma’s rond de rollen en taken van de leraar. Deze ervaringen hadden betrekking op het beroepsbeeld, professionalisering en het opleiden van leraren. Naar aanleiding van deze ervaringen zijn vragen geformuleerd die anderen kunnen helpen en een aanleiding zijn om persoonlijk of met collega’s te reflecteren op mogelijke bestaande dilemma’s in school die zijn ontstaan door het veranderend beroepsbeeld.

De rapportage van de bijeenkomst met stakeholders vind je hier.

Meer weten over de Expeditie? Klik hier.

Meer weten over de dilemma’s rond het veranderend beroepsbeeld? Klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl