Product

terug naar productenoverzicht

Rapportage sessie met stakeholders

25 november 2020

Het Expeditieteam is in april 2020 gestart met het project ‘Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap’. De opdracht vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. De maatschappij verlangt steeds meer van de leraar. Leraren zijn in de eerste plaats pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk expert. Maar er zijn ook geluiden dat zij onderwijsontwikkelaar of veranderkundige moeten zijn of bijvoorbeeld weten hoe zij effectief samenwerken met collega’s om leerlingen en studenten goed te begeleiden. Het vraagstuk van het veranderend beroepsbeeld is aanleiding voor het Expeditieteam om onderzoek te doen naar adaptief vermogen.

De stakeholdersbijeenkomst was gericht op leraren, schoolleiders of lerarenopleiders in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die wel eens aanlopen tegen het veranderend beroepsbeeld. Doel van de bijeenkomst was met onderwijsprofessionals te verkennen welke dilemma’s zij tegenkomen in het beroep en hoe zij met dit soort dilemma’s omgaan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is deelnemers gevraagd woorden aan te geven die zij associëren met het beroep van leraar. Op basis hiervan is een woordweb gemaakt dat u ook kunt zien op deze website. Klik hier.

In ronde 1 van de bijeenkomst is verkend welke mogelijke dilemma’s de deelnemers ervaren rond:

  • de verwachtingen vanuit de maatschappij ten aanzien van het beroep en wat zij zelf de kern vinden van het beroep van leraar;
  • de rollen en taken die je als leraar graag wilt hebben en wat er binnen het team en de school van je verwacht wordt;
  • het idee van breed opleiden tot leraarschap of het kiezen voor smalle maatwerktrajecten in de lerarenopleidingen.

In ronde 2 van de bijeenkomst is in subgroepen gesproken aan de hand van ervaringen van deelnemers hoe zij met dilemma’s omgaan.

Deze rapportage doet verslag van de uitkomsten van beide rondes.

Lees meer over de Expeditie Lerarenagenda

Lees meer over het vraagstuk Veranderend Beroepsbeeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl