Product

terug naar productenoverzicht

Beroepsbrieven: 12 korte verhalen over leraren

In 2021 heeft de bouwsteen Creative Commons de vorm gekregen van een brievenproject: Beroepsbrieven.

Beleving van het leraarschap

Met de bouwsteen Creative Commons onderzoekt het Expeditieteam met creatieve werkvormen toekomstig leraarschap en adaptief vermogen. Welke intuïties (bege)leiden leraren, wat voelen ze voor en bij bepaalde ontwikkelingen en hoe verhoudt hun persoonlijke zelf zich tot hun professionele zelf? De onderzoeksvragen waarop de bouwsteen zich met name richt zijn: (1) Hoe ziet adaptief vermogen eruit? (2) Wat zijn percepties van, en ervaringen met, adaptief vermogen?

Kwetsbaarheid en emoties van leraren

Beroepsbrieven is een vorm van narratief onderzoek: een methode waarin een vorm van geschreven of gesproken verhaal centraal staat (e.g., Clandinin et al., 2007; McEwan & Kegan, 1995). Met het uitwisselen van brieven boren onderzoekers de kwetsbaarheid en eigenheid aan van leraren. Twaalf leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaarberoepsonderwijs schreven in de zomer van 2021 brieven met een team van vijf Expeditieleden. Door het schrijven van een verhaal kiezen de leraren en onderzoekers in Beroepsbrieven om te denken mét elkaar in plaats van over elkaar.

Narratief onderzoek

De onderzoekers maakten notities over hun briefwisseling. Wat valt op? Wat voelen leraren tijdens adaptief vermogen? Wanneer voelen leraren zich ‘toekomstbestendig’ en hoe uiten ze dat? Het schrijven van notities en het herlezen van de brieven was een cyclisch proces.

De notities en de brieven zijn geïnterpreteerd aan de hand van de narratieve methode (zie bijv. Conle 2003). Narratieve elementen zijn bijvoorbeeld een plot, hoofdpersoon, bijrollen, een conflict, begin, midden en einde.

In ‘Beroepsbrieven’ lees je twaalf fictieve verhalen van leraren die tot stand zijn gekomen aan de hand van dit proces. Elk resulterend verhaal is geconstrueerd met behulp van een metafoor. De verhalen zijn interpretaties en nodigen uit tot herinterpretatie.

Wil je reageren op het metanarratief of op een fictief verhaal? Bekijk hier de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl