Bouwstenen van de expeditie

NL | EN

Bouwstenen van de expeditie

Bouwsteen 1: Bronnenonderzoek
We onderzoeken wetenschappelijke literatuur, vakbladen, beleidsdocumenten, schooldocumenten die gaan over veranderend leraarschap in de context van het vraagstuk.

Bouwsteen 2: Stakeholders bijeenkomsten
We bespreken vragen en tussentijdse inzichten met belangstellenden en belanghebbenden uit alle hoeken van het onderwijsveld. We ontwikkelen hiervoor concrete aanpakken.

Bouwsteen 3: TeacherTapp NL
We sluiten aan bij het succesvolle TeacherTapp UK en vragen drie jaar lang duizenden leraren uit alle sectoren van het onderwijs hoe zij het leraarschap ervaren, en waar toekomstig leraarschap over zou moeten gaan. Op deze pagina vind je meer informatie over deze app.

Bouwsteen 4: Veldonderzoek
We komen ter plaatse meelopen en meekijken: hoe gaat (toekomstig) leraarschap in zijn werk? We verzamelen gericht data over specifieke deelvragen. Op verkenning in een tijdelijk basiskamp!

Bouwsteen 5: Creative Commons
Onderwijs gaat over hoofd, handen en hart. Met creatieve methoden verkennen we handen en hart van toekomstig leraarschap. Welke intuïties (bege)leiden ons, wat voelen we voor en bij bepaalde ontwikkelingen? Out of the box!

Bouwsteen 6: Formatieve interventies
Wat we leren gaandeweg de expeditie, vertalen we naar inzichten, handreikingen, tools en die passen we verkennend toe in nieuwe contexten. Verkennen van nieuwe horizonnen, op reis op locatie.

Bouwsteen 7: Vignettenonderzoek
Wat werkt in de ene context, werkt dat ook in de andere? Beeld je eens in dat… In vignettenonderzoek verkennen we vanuit casusbeschrijvingen wat de waarde van onze bevindingen zijn voor anderen.


Bij al onze bouwstenen werken we veel en graag samen met praktijkpartners uit het onderwijsveld.

info@expeditielerarenagenda.nl