Product

terug naar productenoverzicht

Vertrek vanuit het basiskamp

De Expeditie Lerarenagenda zoekt verheldering van het begrip adaptief vermogen in de context van toekomstbestendig leraarschap. Onderzoek naar organisatieverandering definieert adaptief vermogen als de vaardigheid van een systeem zich continu aan te passen om te overleven en groeien. Overleven en groeien gaat om het balanceren tussen enerzijds de noodzaak te innoveren (exploreren: creëren van nieuwe kennis) en anderzijds de noodzaak te (blijven) produceren (exploiteren: gebruik bestaande kennis). Kortom, adaptief vermogen gaat over ‘vernieuwen terwijl de winkel openblijft’.

De hoofdvraag van het onderzoek is:

Op welke wijze is sprake van adaptief vermogen in het Nederlandse onderwijsveld in de wisselwerking tussen micro-, meso- en macroniveau van leraarschap en wat zijn de belangrijkste kenmerken en verklarende en transfereerbare mechanismen van dit adaptief vermogen?

In het eerste onderzoeksjaar is adaptief vermogen onderzocht in een decor van het thema Veranderend Beroepsbeeld. Binnen dit vraagstuk is het Expeditieteam op zoek gegaan naar manifestaties van en eerste betekenisgeving aan de rol van adaptief vermogen in toekomstbestendig leraarschap.

Het team gebruikt daarbij zowel bekende traditionele onderzoeksmethoden en technieken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard, maar zoekt ook naar nieuwe vormen van dataverzameling, -analyse en rapportage waarin respondenten en onderzoekers op creatieve manieren en in co-creatie kijken naar adaptief vermogen in de context van een veranderend beroepsbeeld

In dit tussenrapport brengen we kort verslag uit van de opzet en opbrengsten van vijf bouwstenen. Vervolgens blikken we in een eerste synthese terug op de hoofdvraag: wat hebben we geleerd over adaptief vermogen? Tot slot werpen we kort de blik vooruit op het tweede jaar van de Expeditie waarin het decor verschuift naar een nieuwe thematiek van toekomstbestendig leraarschap.

Lees hier meer over het vraagstuk Veranderende beroepsbeeld of het onderzoeksplan van de Expeditie.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl