Product

terug naar productenoverzicht

Onderzoeksplan Expeditie Lerarenagenda

Het expeditieonderzoek heeft tot doel om duidelijk te maken hoe adaptief vermogen bij leraren, scholen, lerarenopleidingen en beleidsorganisaties eruit ziet. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen, zoals: waar bestaat adaptief vermogen eigenlijk uit, welke keuzes maken leraren om hun handelen aan te passen aan eisen van de samenleving, hoe veranderen scholen mee met ontwikkelingen in hun omgeving, hoe reageren lerarenopleidingen op veranderende verwachtingen van het leraarschap? Kortom, veel kwesties die om een samenhangend onderzoek vragen. We willen via de expeditie komen tot overzicht en inzichten, die we vervolgens benutten om vooruitzichten te geven voor het leraarschap van de toekomst.

Toekomstbestendig leraarschap vraagt om adaptief vermogen op alle niveaus van het onderwijsveld, in het po, vo en mbo:

  • bij leraren(teams) (microniveau);
  • in scholen (mesoniveau);
  • in lerarenopleidingen en beleidsorganisaties (macroniveau).

We definiëren adaptief vermogen als ‘het vermogen je te verhouden tot veranderingen om daarin op enig moment beredeneerde keuzes te maken’. Adaptief vermogen lijkt essentieel in het antwoord op de vraag hoe leraren en organisaties kunnen navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. Hoe kom je tot  ‘verkiesbare toekomsten’ op het moment dat je tegen een dilemma aanloopt? Waar baseer je je keuzes op? Sommige dilemma’s komen voort uit veranderingen die niet langer te negeren drijvende krachten zijn, maar soms zijn het tijdelijke trends en kan je er ook voor kiezen om een verandering te negeren. In andere gevallen kan het een opkomende kwestie zijn, waar je direct op moet handelen, zoals het inzetten op afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis. In ons langlopend en samenhangend onderzoek bestuderen we adaptief vermogen in de context van drie actuele vraagstukken rond leraarschap die leiden tot vragen en dilemma’s op de snijvlakken tussen niveaus:

  • Veranderend beroepsbeeld
  • Curriculumontwikkeling
  • Groeiende kansenongelijkheid

Met het expeditieonderzoek willen we meerdere doelen bereiken. We willen in eerste instantie overzicht genereren in manieren waarop adaptief vermogen zich manifesteert in het licht van toekomstbestendig leraarschap. Daarna willen we komen tot inzichten in transfereerbare kenmerken en mechanismen ervan. Tot slot is het plan om de inzichten te bundelen en vooruitzichten te geven voor het leraarschap van de toekomst.

Meer weten? In het onderzoeksplan is de achtergrond bij dit onderzoek te lezen en krijg je een beeld hoe we het onderzoek vormgeven.

Meer weten over de expeditie? Bekijk deze pagina.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl