Product

terug naar productenoverzicht

Aankomst op Uitzichtpunt

In het Expeditie-onderzoek is vanuit een systeemperspectief op micro-, meso- en macroniveau en in verschillende sectoren van het onderwijsveld gekeken naar of en hoe adaptief vermogen zich bij onderwijsprofessionals manifesteert. In het eindrapport presenteren we de bevindingen van het Expeditie-onderzoek in antwoord op de hoofdvraag:

Op welke wijze is sprake van adaptief vermogen in het Nederlandse onderwijsveld in de wisselwerking tussen micro- (individu), meso- (organisatie) en macroniveau (opleiding en beleid) van leraarschap en wat zijn de belangrijkste kenmerken en verklarende en transfereerbare mechanismen van dit adaptief vermogen?

Om die vraag te beantwoorden, hebben we gekeken naar manifestaties van adaptief vermogen in het systeem leraarschap, de beleving van onderwijsprofessionals bij veranderingen en factoren en mechanismen die daarbij een rol spelen.

In het Expeditie-onderzoek ontdekten we dat twee kenmerken (naast andere kenmerken) die van invloed lijken te zijn op adaptief vermogen – systeem- en toekomstbewustzijn – waarover in de literatuur minder bekend is. In het eindrapport beschrijven we hoe systeem- en toekomstbewustzijn zich manifesteren in het systeem in de context van verandering. 

In de uitvoering van het onderzoek is gewerkt vanuit een specifieke benadering van  sociaal-wetenschappelijk onderzoek genaamd kristallisatie. Kristallisatie omvat het gebruik van diverse onderzoeksmethoden, van  wetenschappelijke methoden en technieken tot het inzetten van creatieve werkvormen)  om een veelzijdig begrip van complexe vraagstukken te ontwikkelen. In de Expeditie hebben we kristallisatie vertaald naar zeven bouwstenen: literatuurstudie, praktijkvalidatie, TeacherTapp, veldstudie, kunst dialoog methoden, interventiestudie en vignettenstudie.

De resultaten van uit de bouwstenen van het Expeditie-onderzoek zijn samengebracht in een model van adaptief vermogen voor het navigeren naar toekomstbestendig leraarschap. Implicaties voor wetenschap en praktijk zijn opgenomen in het rapport.

Elke bouwsteen heeft ook een of meer eigen producten opgeleverd.

Bouwsteen 1 Literatuurstudie

Venster 1: Vernieuwen terwijl de winkel openblijft

Venster 2: Adaptief vermogen

Venster 3: Systeem leraarschap

Venster 4: Toekomstverkennen

Bouwsteen 2 Praktijkvalidatie

Expeditie event

Reflectie vragen over taken en rollen leraren

Woordweb van het beroep van leraar

Rapportage sessie met stakeholders

Bouwsteen 3 Teacher Tapp

Waar het lerarenhart vol van is, loopt de mond van over?

Website van de Teacher Tapp

Productenoverzicht

Bouwsteen 4 Veldonderzoek

Met zoeklicht op het veld

Praktijkillustratie systeem leraarschap

Bouwsteen 5 Kunst Dialoog Methoden

Anders kijken naar (adaptief vermogen in) leraarschap: Introductie

De geheime kamer

Beroepsbrieven 12 korte verhalen over leraren

Metanarratief: De geheime kamer

Familiebrieven

Kleurplaat: het Systeem onderwijs in beeld

Doornroosje

Bouwsteen 6 Formatieve interventiestudies

Een team en leernetwerken langere tijd gevolgd: Hoe ziet hun adaptief vermogen eruit?

Bouwsteen 7 Vignettenstudie

Een scenariostudie: Wat houdt dat in?

Adaptief vermogen van leraren en leidinggevenden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl