Product

terug naar productenoverzicht

Het vraagstuk Kansen(on)gelijkheid

Het onderzoek binnen de Expeditie Lerarenagenda richt zich op de rol en werking van adaptief vermogen in toekomstbestendig leraarschap en gebruikt hiervoor verschillende decors. Deze decors betreffen complexe, relevante én in de praktijk herkenbare vraagtukken die in het onderwijs zowel op micro, meso als macroniveau spelen en welke om een reactie van de verschillende actoren in het onderwijs vragen. Het eerste decor betrof het vraagstuk ‘Veranderend Beroepsbeeld’, het tweede decor betreft ‘Kansen(on)gelijkheid’ en richt zich op bewustwording van kansen(on)gelijkheid als systeemvraagstuk. Deze tekst beschrijft het vraagstuk kansen(on)gelijkheid in de brede zin en is gebaseerd op wetenschappelijke en grijze literatuur die de kansen(on)gelijkheid in het Nederlandse onderwijs beschrijven. De tekst is daarbij aangevuld met verkregen inzichten via TeacherTapp, één van de bouwstenen van de Expeditie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

info@expeditielerarenagenda.nl