Product

terug naar productenoverzicht

Blog Teacher Tapp Nederland – Het onderwijsvraagstuk kansen(on)gelijkheid: oorzaken en verantwoordelijkheden

In het huidige Nederlandse onderwijsstelsel krijgen niet alle leerlingen gelijke kansen om succesvol door te kunnen stromen naar passend vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. In deze blog beschrijven we in hoeverre kansen(on)gelijkheid een issue is voor leraren, welke oorzaken ze bij hun eigen leerlingen zien, wie volgens hen verantwoordelijk voor dit vraagstuk is, én of ze vinden dat ze zelf invloed hebben.

Meer weten over de Teacher Tapp NL? Bekijk deze pagina.

Lees hier meer over het vraagstuk Kansengelijkheid.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl