Product

terug naar productenoverzicht

Kijkkader Kansenongelijkheid

Het onderzoek binnen de Expeditie Lerarenagenda richt zich op de rol en werking van adaptief vermogen in toekomstbestendig leraarschap en gebruikt hiervoor verschillende decors. Deze decors betreffen complexe, relevante én in de praktijk herkenbare vraagtukken die in het onderwijs zowel op micro, meso als macroniveau spelen en welke om een reactie van de verschillende actoren in het onderwijs vragen. Een van deze decors is het onderwijsvraagstuk Kansenongelijkheid. Bijgevoegd kijkkader beschrijft verschillende kijkrichtingen op kansenongelijkheid binnen het onderwijs.

Kennis van deze kijkrichtingen helpt te begrijpen hoe actoren binnen het systeem leraarschap betekenis verlenen aan een onderwijsvraagstuk en mogelijke veranderingen.

Lees hier meer over onze activiteiten rond het vraagstuk Kansenongelijkheid

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl