Product

terug naar productenoverzicht

Kleurplaat: Geef je eigen positie in het onderwijs kleur!

Het Expeditieteam doet onderzoek naar de leraar van morgen. Maar dé leraar bestaat niet: het beroepsbeeld is veelzijdig. Navigeren in het onderwijslandschap is dynamisch en vraagt om het creëren van routes en afstemming van die routes door het hele systeem van leraarschap: de leraar, het lerarenteam, de schoolorganisatie, de lerarenopleiding en het beleid (Meer hierover in Kleine Theoretische Vensters).

We hebben het systeem van leraarschap omgezet naar een kleurplaat welke heel veel (symbolische) onderwijsprofessionals en -organisaties verbeeldt. We leggen deze kleurplaat voor met de vraag:

Hoe ziet ‘jouw onderwijsveld’ eruit? Wie herken jij? Waar ben je zelf? En wie/waar zijn belangrijke anderen voor jou?

Kijk: neem de tijd: wie en wat zie jij?
Kleur: veel plezier, alles mag!
Licht toe: vertel ons welke keuzes je gemaakt hebt!

De kleurplaat is een ontspannende en creatieve activiteit waarbij je jouw perspectief op het onderwijsveld letterlijk kleur geeft. Meedoen aan de kleurplaat geeft een moment van reflectie op hoe jij jouw rol en plek in het onderwijsveld ziet en ervaart ten opzichte van anderen.

Wij gebruiken de ingekleurde platen vervolgens in een analyse om meer te begrijpen van de manier(en) waarop we samenwerken in het onderwijs. We analyseren met name welke onderdelen van de kleurplaat zijn ingekleurd (en welke dus niet): hoe zien de deelnemers zich zelf in het systeem, en wie zij aanduiden als belangrijke anderen.

In het najaar nodigen wij jou van harte uit voor een tentoonstelling waar we met veel gasten (én kleurplaten!) in gesprek gaan over samen werken aan toekomstbestendig leraarschap!

Je netwerk op de hoogte brengen van deze kleurplaat? Gebruik de bijbehorende flyer.

Anonimiseren van gegevens, datagebruik en privacy

De kleurplaat en bijbehorende toelichting vormen voor de Expeditie Lerarenagenda data die op verschillende manieren voor het onderzoek gebruikt zal worden.

De identiteit van de deelnemers aan het onderzoek is niet te achterhalen dankzij de richtlijnen van de Ethiekcommissie van de Radboud Docenten Academie. De verzamelde gegevens zijn anoniem: we vragen je de kleurplaat in te kleuren, en daarbij aan te geven wie jij bent en wie belangrijke anderen zijn. Ook vragen we je in welke sector je werkzaam bent en in welke rol. Op basis van deze gegevens ben je anoniem. Eventuele verwijzingen in je toelichting op de kleurplaat naar specifieke gebeurtenissen or organisaties waardoor personen geïdentificeerd zouden kunnen worden, worden in de bestanden zwart gemaakt, en hiermee geanonimiseerd.

De geanonimiseerde data zijn toegankelijk voor het onderzoeksteam, de data steward en ter controle van de wetenschappelijke integriteit. De data worden gebruikt ten behoeve van de tentoonstelling en (wetenschappelijke) publicaties en conferenties. Daarnaast zullen geanonimiseerde data worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijke discussie met de onderzoeksgroep waarbij de hoofdonderzoeker betrokken is.

De anonieme data worden bovendien beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers via een open access database van de Radboud Universiteit: het Radboud Data Repository. De gegevens worden op die plek minimaal 10 jaar bewaard.

Om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen, kiezen we ervoor om de kleurplaat in te laten sturen via e-mail. Dat betekent dat we beschikken over e-mailadressen. Zodra we een kleurplaat ontvangen, slaan we deze op, zonder gebruik te maken van een naam. Alle ingestuurde kleurplaten en toelichtingen krijgen een code of nummer. E-mailadressen slaan we apart daarvan op, en worden alleen gebruikt om deelnemers uit te nodigen voor de tentoonstelling in het najaar van 2022. Daarna verwijderen we de e-mail uit onze inbox. Wij (en ook anderen) kunnen op deze manier nooit meer achterhalen wie welke kleurplaat heeft ingestuurd. Mocht men geen prijs stellen op een uitnodiging voor de tentoonstelling dan kan dit worden aangeven. In dat geval wordt het emailadres niet opgeslagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl