Product

terug naar productenoverzicht

Blog Teacher Tapp Nederland – Niet nakomen van afspraken

Anke is een lerares die in overleg met haar schoolleider een masteropleiding is begonnen zodat de school meer kennis in huis haalt om in te spelen op veranderingen die op de school afkomen. Naar Ankes idee sloot dit aan bij haar eigen ambities én de ambities van de school. Zij heeft de master succesvol afgerond, is enthousiast over wat zij heeft geleerd en wil deze expertise nu graag in gaan zetten. Er heeft in de tussentijd wel een wisseling van schoolleider plaatsgevonden; de expertise van Anke wordt niet ingezet zoals zij zelf in gedachte had. De toekomst voor Anke ziet er opeens anders uit. Zij staat voor een dilemma: ‘terug’ naar haar oude taken of zoeken naar manieren om haar nieuwverworven kennis toch in te kunnen zetten?

Het verhaal van Anke is een voorbeeld van hoe het leraarschap continue aan verandering onderhevig is en waarbij vaak schuring ontstaat tussen individuele ambities van leraren en de organisatiestructuur en visie van de schoolleiding. Aan de hand van veldstudies, zoals die van Anke, waarin we verkennen hoe adaptief vermogen van individuen en organisaties eruitziet. In deze blog schetsen we hoe gebruikers van Teacher Tapp Nederland reageren wanneer er geen navolging wordt gegeven aan gemaakte afspraken met betrekking tot het benutten van nieuwverworven kennis of vaardigheden.

Meer weten over de Teacher Tapp NL? Bekijk deze pagina.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl