Product

terug naar productenoverzicht

Blog Teacher Tapp Nederland – Afstemming kennis en vaardigheden individuele leraar en het team

Het denken over de leraar als uitvoerder van door anderen genomen beslissingen verschuift naar de leraar als professional die bewuste keuzes maakt in het beroepsmatig handelen en daar verantwoordelijkheid over aflegt. Als gevolg hiervan heeft de leraar meerdere taken en bijbehorende rollen te vervullen en wordt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds meer bij het team als collectief neergelegd. Het dagelijks handelen van leraren (individuele professionaliteit) dient zich steeds meer te verhouden tot het handelen van hun collega’s in het team (teamprofessionaliteit). 

In de praktijk vertalen nieuwe capaciteiten van de individuele leraar zich echter vaak maar beperkt naar het team. Het beperkt uitwisselen van benutten van kennis maakt dat de doorwerking van de professionalisering zich beperkt tot de individuele leraar. In deze blog schetsen hoe leraren hun expertise en wensen voor professionalisering afstemmen met de wensen en de doelen van het team.

Meer weten over de Teacher Tapp NL? Bekijk deze pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

info@expeditielerarenagenda.nl