Product

terug naar productenoverzicht

Infographic: Leerlingen stimuleren (meer) te lezen

Onderzoek laat zien dat leesstimulatie door leraren positief samenhangt met het leesplezier
en de leesvaardigheid van leerlingen en studenten.

In hoeverre voelen leraren zich verantwoordelijk om lezen te stimuleren en hoe wordt het gesprek over leesstimulatie in de school gevoerd? In september 2022 heeft Teacher Tapp hier vragen over gesteld. Deze vragen zijn verwerkt in een infographic.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl