Product

terug naar productenoverzicht

Infographic: Inclusief onderwijs

In het voorjaar van 2022 is in de Tweede Kamer besloten dat het onderwijs inclusiever moet.
Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen samen leren in de schoolomgeving, óók
leerlingen met meer intensieve ondersteuningsbehoeften.

Hoe kijken leraren hier tegenaan, delen ze elkaars mening en hoe wordt het gesprek hierover gevoerd in de school? In september 2022 heeft Teacher Tapp hier vragen over gesteld. Deze vragen zijn verwerkt in een infographic.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl