Product

terug naar productenoverzicht

Infographic: Digitale vaardigheden versterken in het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs en minister Wiersma geven hoge prioriteit aan het versterken
van digitale vaardigheden van leerlingen en studenten. Onder digitale vaardigheden worden
informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden verstaan. Deze
vaardigheden zijn volgens hen onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving. In
hoeverre vinden leraren het belangrijk dat het onderwijs een bijdrage levert aan de
versterking van digitale vaardigheden van leerlingen en wordt hierover gesproken in de
school? In september 2022 zijn deze vragen gesteld in de Teacher Tapp.

Deze vragen zijn verwerkt in een infographic.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl