Product

terug naar productenoverzicht

Infographic: Behouden van leraren in het onderwijs

In het kader van het lerarentekort is het van belang om leraren te behouden in het
onderwijs. Hier wordt op allerlei manieren invulling aan gegeven.

Hoe kijken leraren hier tegenaan, delen ze elkaars mening en hoe wordt het gesprek hierover gevoerd in de school? In juli 2022 heeft Teacher Tapp hier vragen over gesteld. Deze vragen zijn verwerkt in een infographic.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl