Product

terug naar productenoverzicht

Blog Teacher Tapp Nederland – Stagiairs: bronnen of ontvangers van kennis?

Een grotere variëteit aan studenten leidt tot een meer divers potentieel aan kennis en vaardigheden die door de teams en scholen kunnen worden benut. Dit laatste is echter niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Studenten (en startende leraren) ervaren dat er in scholen te weinig mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren die passen bij hun behoeftes, kennis en vaardigheden en een gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Dit leidt niet alleen tot frustratie van de studenten maar zeker ook tot frustratie en teleurstelling bij zittende leraren, schoolleiders, schoolopleiders en lerarenopleiders.

In de veldstudies sprak het Expeditieteam met twee betrokkenen van een lerarenopleiding die een bijzondere opleidingsroute aanbiedt waarbij studenten behalen via de lerarenopleiding een PABO-diploma en via de universiteit gelijktijdig een bachelor behalen. Uit het interview blijkt dat in de praktijk een beperkte kruisbestuiving plaatsvindt tussen de studenten en de scholen. De geïnterviewde schoolopleider en een lerarenopleider maken zich zorgen over de onderbenutting van de kennis en vaardigheden van ‘hun’ specifieke groep studenten.

In de zomer van 2021 is de gebruikers van Teacher Tapp een serie vragen gesteld met betrekking tot kennisbenutting van stagiairs door het team waartoe zij behoren.

Meer weten over de Teacher Tapp NL? Bekijk deze pagina.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl