Product

terug naar productenoverzicht

Blog Teacher Tapp Nederland – Gedeelde visie en waarden

Het denken over de leraar als uitvoerder van door anderen genomen beslissingen verschuift naar de leraar als professional die bewuste keuzes maakt in het beroepsmatig handelen en daar verantwoordelijkheid over aflegt. Als gevolg hiervan heeft de leraar meerdere taken en bijbehorende rollen te vervullen en wordt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds meer bij het team als collectief neergelegd. Het dagelijks handelen van leraren (individuele professionaliteit) dient zich steeds meer te verhouden tot het handelen van hun collega’s in het team (teamprofessionaliteit). Samenwerken vraagt er ook om dat je weet wat je collega’s verstaan onder het docentberoep: weten welke beelden er leven van wat het primaire proces inhoudt en wat de professionaliteit van de leraar ‘omhelst’. Dit vraagt onder andere om overeenstemming over de waarden en visie hoe het onderwijs wordt vormgeven en uitgevoerd.

In deze blog schetsen we hoe leraren omgaan met het wel of niet hebben van een gedeelde visie en waarden.

Meer weten over de Teacher Tapp NL? Bekijk deze pagina.

Reacties zijn gesloten.

info@expeditielerarenagenda.nl