Praat mee over kansenongelijkheid: wat betekent het voor de leraar, de school en de opleiding

terug naar agenda overzicht

In het huidige Nederlandse onderwijsstelsel krijgen niet alle leerlingen gelijke kansen om succesvol door te stromen naar passend vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Om kansengelijkheid te bevorderen moeten verschillende actoren/betrokkenen (leraren, scholen, besturen, en opleidingen) zich verhouden tot de maatschappelijke verwachtingen en overheidsinitiatieven. Dit vraagt om adaptief vermogen van het onderwijsstelsel als geheel.

Werk jij als leraar, schoolleider, opleider of ondersteuner in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs? We nodigen je uit om met elkaar te reflecteren over hoe jij het vraagstuk kansenongelijkheid in je dagelijkse praktijk ervaart en daarbij vooruit te blikken naar hoe dit volgens jou zou kunnen worden verminderd. Daarbij staan de volgende vragen met betrekking tot je eigen positie en die van anderen centraal:

  • Op welke manier kom jij, vanuit jouw rol in het onderwijs, kansenongelijkheid onder leerlingen/studenten tegen? Op welke manier heb jij hier invloed op en wat is volgens jou de invloed van ‘anderen’?
  • Op welke manier(en) zou kansenongelijkheid in het onderwijs kunnen worden verminderd? Welke rol/opdracht zie jij daarin voor jezelf en welke rol/opdracht voor ‘anderen’?

Je krijgt op 10 maart 2022 de ruimte om jouw ervaringen, idee├źn en gevoelens uit te wisselen met andere onderwijsprofessionals, onder leiding van een expeditielid.

Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvang je dagen meer informatie over het programma van de bijeenkomst. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.

Lees hier meer over het vraagstuk Kansenongelijkheid binnen de Expeditie.

info@expeditielerarenagenda.nl