Praat mee over kansen(on)gelijkheid: wat betekent het voor de leraar, de school, de opleiding

terug naar agenda overzicht

In het huidige Nederlandse onderwijsstelsel krijgen niet alle leerlingen gelijke kansen om succesvol door te stromen naar passend vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Uit TeacherTapp blijkt dat leraren de kansenongelijkheid in het onderwijs (na het groeiende tekort aan onderwijspersoneel) op dit moment de belangrijkste onderwijskwestie vinden.

Door de Coronacrisis is de kansenongelijkheid zelfs nog verder toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat er in de maatschappij onrust is ontstaan en veel druk staat op de onderwijsstelsel om hier wat aan te doen. Kansenongelijkheid is een drijvende kracht met niet te negeren veranderingen (Van Leemput, 2019) die op het onderwijs afkomen. De overheid is in korte tijd initiatieven gestart, waarvan de belangrijkste het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) is. Leraren, scholen, besturen, en opleidingen zullen zich moeten verhouden tot de maatschappelijke verwachtingen en overheidsinitiatieven. De groeiende kansenongelijkheid vraagt kortom om adaptief vermogen van het onderwijsstelsel als geheel: leraren, scholen, en opleidingen.

Werk jij als leraar, schoolleider of lerarenopleider in het primair, voortgezet of middelbaarberoepsonderwijs? We nodigen je uit om met het Expeditieteam te verkennen:

  • Is kansen(on)gelijkheid een issue voor jou en voor jouw organisatie?
  • Wat zijn volgens jou  oorzaken van kansen(on)gelijkheid?
  • Wat is in jouw ogen jouw rol binnen in kansen(on)gelijkheid?
  • Wie is volgens jou verantwoordelijk voor de aanpak van kansen(on)gelijkheid?

Je krijgt op 10 maart 2022 de ruimte om jouw ideeën en ervaringen uit te wisselen met andere onderwijsprofessionals, onder leiding van een expeditielid.

Na aanmelding ontvang je 2 weken voor de online meeting het programma van de bijeenkomst. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.

Lees hier meer over het vraagstuk Kansen(on)gelijkheid. Het decor waarbinnen het Expeditieteam de komende maanden onderzoek  doet naar adaptief vermogen om te navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

info@expeditielerarenagenda.nl