We zijn op zoek naar netwerken!

terug naar agenda overzicht

Binnen de Expeditie Lerarenagenda werken we met verschillende bouwstenen én graag samen met de praktijk. Voor een nieuwe studie zoeken we praktijkpartners die enige tijd met ons willen optrekken. We zijn ons ervan bewust dat de Corona pandemie heel veel heeft gevraagd van het onderwijs en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in het ontwerp en de uitvoering van deze activiteit.

We zijn op naar een aantal netwerken binnen het po, vo of mbo (teams, bovenschoolse netwerken, PLGs, academies, werkgroepen) waarmee we aan de slag gaan om eerder opgedane kennis toe te passen.

Afhankelijk van de behoefte van het netwerk en/of de fase waarin een netwerk zich bevindt, stellen we op hoofdlijnen drie typen acties voor, die we de metaforen van de spiegel, het touw en de golf hebben meegegeven.

info@expeditielerarenagenda.nl