Overleg met de Klankbordgroep

terug naar agenda overzicht

De Klankbordgroep van de Expeditie Lerarenagenda bestaat uit een hoogleraar, twee lectoren, een practor en twee bestuurders. Nu de eerste fase van het onderzoek is afgerond (zie Tussenrapport op deze website), staat het Expeditieteam voor een aantal keuzes ten aanzien van het vervolg van het onderzoek. Onder andere over de rol van de leerling in het systeem leraarschap. Zijn zij een onderdeel van het systeem, van invloed op het systeem of doel van het systeem? De klankbordgroep denkt mee met het Expeditieteam over uitvoer van het onderzoek. De bijeenkomsten van de Klankbordgroep en het Expeditieteam zijn besloten.

info@expeditielerarenagenda.nl